Зміст освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі визначається  комплексною освітньою програмою «Дитина в дошкільні роки» (наук. кер. К.Л. Крутій, 2015), освітньою програмою для дітей старшого    дошкільного віку «Впевнений старт» (Рекомендовано МОН України Лист МОН України № 1/11-7684 від 01.08.2017 за загальною науковою редакцією Т.О. Піроженко) та освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років  «Дитина» (наук. кер. В.О. Огнев’юк, м. Київ, 2016).