Витяг з Закону України «Про освіту» (набрав чинності з 28.09.2017р.)

 

Стаття 24. Управління закладом освіти

1. Система управління закладами освіти визначається законом та установчими документами.

Установчі документи закладу освіти повинні передбачати розмежування компетенції засновника (засновників), інших органів управління закладу освіти та його структурних підрозділів відповідно до законодавства.

2. Управління закладом освіти в межах повноважень, визначених законами та установчими документами цього закладу, здійснюють:

засновник (засновники);

керівник закладу освіти;

колегіальний орган управління закладу освіти;

колегіальний орган громадського самоврядування;

інші органи, передбачені спеціальними законами та/або установчими документами закладу освіти.

Міністерство освіти і науки України

 

Департамент освіти і науки Запорізької міської ради

 

Територіальний відділ освіти Олександрівського району

 

Завідувач закладу – Мирошник Світлана Миколаївна

 

 

Колегіальні органи управління:    Педагогічна рада

                

Органи громадського самоврядування:

Збори трудового колективу

Рада ЗДО

Загальні збори колективу та батьків

Комісія з питань харчування дітей

Батьківський комітет ЗДО