Правила прийому в ЗДО

        

         Відповідно до Листа МОНУ від 25.05.2011 № 1/9-389 «Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу» здійснюється прийом дітей до ЗДО.

На виконання вимог Положення про електронну реєстрацію дітей для зарахування в дошкільні навчальні заклади м. Запоріжжя (наказ Департаменту від 01.02.2016 № 54р) прийом дітей до ЗДО здійснюється відповідно до електронної черги в дошкільному навчальному закладі сформованої на базі єдиного міського електроного реєстру дітей для зарахування в ДНЗ.

         Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад (12.03.2003 № 305), прийом дітей здійснюється керівником закладу протягом календарного року за наявності направлення ТВО Олександрівського району, на підставі заяви батьків, або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.

         Обов’язкова медична документація містить:

·         Результати обов’язкового медичного профілактичного огляду, диспансеризації та оздоровлення з висновками спеціалістів;

·         Дані про профілактичні щеплення;

·         Дані лабораторних досліджень.

Згідно зі ст. 12 ЗУ «Про охорону дитинства» батьки несуть відповідальність про стан здоров’я дитини, його фізичний розвиток.

У разі , якщо профілактичні щеплення дітям проведено  з порущенням установлених строків у зв’язку з медичними протипоказаннями, при благополучній епідемічній ситуації, або якщо  батьки відмовляються від щеплень, за рішенням лікарсько-консультативної комісії (наказ МОЗ від 29.11.2002 № 434) вирішується питання про відвідування дошкільного навчального закладу дітьми.

Під час прийому дитини до ЗДО , керівник зобов’язаний ознайомити  батьків або осіб , що їх замінюють , із статутом дошкільного закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність .

Групи в ЗДО комплектуються за віковими(одновіковими, різновіковими) ознаками.

Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новоутворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду(серпень).

 

За дитиною зберігається місце в ЗДО у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, реабілітації, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).